Una panoràmica sobre la legislació aprovada a Catalunya durant el segon quadrimestre de l’any 2022

Ja està disponible al web de l’Institut el recull de legislació catalana aprovada durant el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’agost, elaborat per l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. La recopilació s’organitza en sis blocs: aprenentatge de les llengües oficials, integració de centres educatius, universitats, lloguer de vehicles a motor, mesures amb relació al conflicte bèl·lic a Ucraïna i contra la pandèmia de la COVID-19, i mesures financeres.

Pel que fa a l’aprenentatge de llengües oficials, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 16 de desembre de 2020 va establir l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar les mesures necessàries als efectes de garantir que, en els ensenyaments compresos en el sistema educatiu de Catalunya, tots els alumnes rebessin de manera efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinessin, que no podrien ser inferiors al 25 % en un i altre cas. Contra aquesta sentència la Generalitat va presentar recurs de cassació que va ser inadmès per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. Arran d’aquesta inadmissió, el TSJC va declarar la fermesa de la sentència de 16 de desembre de 2020 i es va adreçar a la Generalitat per tal que portés a efecte el que exigís el compliment de les declaracions contingudes a la part dispositiva de la resolució judicial.

Per respondre a la situació generada per la decisió del TSJC, s’ha aprovat, d’una banda, Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari, i, d’altra banda, el Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius, ambdues normatives han de donar seguretat jurídica als centres docents i establir els paràmetres clau per resoldre la polèmica que s’havia suscitat.

En aquest sentit, el Decret llei té per objecte fixar els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats sostinguts amb fons públics, a l’efecte d’establir els aspectes relatius a l’organització de l’ensenyament i l’ús de les llengües oficials en cada centre. Aquestes determinacions sobre la validació del projecte lingüístic dels centres s’havien d’aplicar a partir de l’inici del curs escolar actual.

En relació amb això, el Consell de Garanties Estatutàries, en el Dictamen 4/2022, de 20 de juny, sobre el Decret llei esmentat, considera que els centres educatius han de seguir les prescripcions no només d’aquesta regulació, sinó que també han de tenir en compte els criteris i objectius que es desprenen del model de conjunció lingüística configurat per l’Estatut, la Llei de política lingüística, la Llei d’educació de Catalunya i la ja esmentada Llei 8/2022, cosa que implica que l’ús curricular i educatiu de la llengua castellana ha de quedar reflectit en els projectes educatius dels centres.

Pel que fa a l’aprofundiment de la integració en els centres educatius, en el període analitzat, es va aprovar el Decret llei 7/2022, de 14 de juny, de modificació del Decret llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, i, pel que fa a les universitats, s’ha modificat la Llei 7/2022, del 12 de maig, de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya.

També s’ha aprovat en aquest període el Decret llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor, una normativa força completa sobre els serveis de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà, a partir de la competència exclusiva  de la Generalitat en matèria de transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya, d’acord amb l’art. 169 EAC.

El recull destaca també les mesures en relació amb el conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya, així com les noves mesures contra la pandèmia de la COVID-19. Això es concreta en el Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya i d’actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19. Amb aquesta norma, el Govern de la Generalitat mira de donar una resposta integral a l’emergència humanitària derivada de la Guerra d’Ucraïna, amb mesures en els àmbits següents: energies renovables, sanitari, protecció civil, serveis socials, i habitatge.

Finalment, pel que fa als aspectes de foment, cal destacar el Decret llei 8/2022, de 12 de juliol, pel qual s’autoritza el Govern a prestar un aval a Circuits de Catalunya, SL, i un contraaval davant l’entitat financera garant, relatiu al contracte de promoció de cursa amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització del Gran Premi Fórmula 1 dels anys 2023 al 2026.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s