Presentació de la Memòria 2021 i del Pla d’Activitats 2022 a la reunió anual del Consell Rector de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern


El passat dimarts 18 de gener es va celebrar la reunió anual del Consell Rector de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, al Palau de la Generalitat de Catalunya. En l’acte, el Director de l’Institut, Joan Ridao, va presentar la Memòria de l’any 2021 i també el Pla d’Activitats per a l’any 2022. La Consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va presidir la reunió, en representació del President de la Generalitat que va excusar la seva absència. També hi van assistir les conselleres de Justícia, Lourdes Ciuró, i d’Universitats i Recerca, Gemma Geis.

Entre els diversos aspectes relacionats amb l’activitat de la institució, a les que va fer referència el Director, cal destacar, en primer lloc, el nou organigrama, amb el que es pretén complir amb major eficàcia les funcions assignades a l’Institut. Així mateix, el Director va presentar les activitats que cadascuna de les tres àrees de l’Institut han desenvolupat aquest any. De l’Àrea de Recerca, en va destacar els Premis IEA 2021, el programa de beques i ajuts a la recerca, i les traduccions al català del projecte 50 ombres del federalisme. Respecte a l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder, es va fer referència a l’informe Les relacions intergovernamentals en l’Estat autonòmic durant la crisi sanitària de la COVID-19, així com a les notes i informes sobre legislació estatal, legislació catalana  i jurisprudència del Tribunal Constitucional, i també a altres treballs preparats per l’àrea. Finalment, en relació a l’Àrea de Difusió i Comunicació en relació a l’Organització territorial del poder, se’n va destacar les publicacions incloses en les col·leccions Clàssics dels Federalisme i Institut d’Estudis de l’Autogovern, així com la publicació de dos números de la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals – Journal of Self-Government (REAF), el Butlletí d’Estudis de l’Autogovern i el nou blog de l’IEA #autogovern.

Pel que fa al Pla d’Activitats que l’IEA durà a terme aquest 2022, es va posar l’èmfasi en la nova convocatòria dels Premis IEA; la recuperació de la col·lecció PaperClip, dedicada a estudis divulgatius referents a matèries d’actualitat relacionades amb l’autogovern; noves publicacions de llibres de les col·leccions de l’Institut; i, finalment, l’informe Els índexs de descentralització dels estats compostos a les democràcies liberals.

A banda dels membres del Govern ja esmentats, a la reunió hi van participar Francesc Esteve, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya; Albert Lamarca, President de la Comissió Jurídica Assessora; Mireia Grau, cap de l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, així com també representants de quatre de les universitats catalanes que formen part del Consell Rector, Ander Errasti, de la Universitat de Barcelona; Daniel Fernández, de la Universitat de Lleida; Laura Román, de la Universitat Rovira i Virgili; i Cristina Sánchez, de la Universitat de Girona.

En el decurs de la reunió, els assistents van destacar la importància per Catalunya d’institucions com l’Institut. Així mateix, els representants de les universitats assistents van felicitar als membres de l’Institut per la implementació de polítiques de gènere a la institució.

L’Institut enceta una altra línia de publicacions: el PaperClip


Amb l’objectiu d’ampliar la divulgació de la investigació realitzada en relació amb els diversos aspectes relatius a l’autogovern, l’Institut inicia una nova línia de publicacions, el PaperClip. La nova sèrie es dedicarà a estudis divulgatius referents a matèries d’actualitat relacionades amb l’autogovern, elaborats per acadèmics i professionals especialitzats, amb la vocació de recuperar l’esperit de la col·lecció anterior titulada El Clip, que es va publicar entre el 1999 i el 2007, amb un disseny actualitzat. Amb una filosofia orientada a la divulgació, la col·lecció es concentrarà en la publicació d’estudis curts (entre les 4200 i les 5200 paraules) referits als àmbits científics més relacionats amb l’activitat de l’Institut, com ara el dret, la ciència política i la sociologia. Cada estudi publicat, inclourà una nota bibliogràfica per poder aprofundir en el tema tractat.

La nova col·lecció té l’objectiu d’esdevenir una eina d’actualització amb informació bàsica i posada al dia sobre els aspectes de la matèria estudiada en cada cas, que permeti la seva utilització àgil, com un document de treball, de manera que s’ha previst un disseny que afavoreixi la incorporació d’anotacions per part del lector i la transmissió d’un missatge viu i clar, que proporcioni una perspectiva actual en relació amb les diverses dimensions de l’autogovern. La sèrie estarà disponible en paper, en mida Din A4, i també en format electrònic, amb l’objectiu de donar la màxima difusió als estudis que s’aniran publicant. Les persones interessades a fer propostes per a futurs volums de la col·lecció poden adreçar-se a la seva coordinadora, la Sra. Elena Vela López, a través del correu electrònic  (elenavela@gencat.cat).

El primer número es titula Les inversions de l’Estat a Catalunya. Quins són els millors mecanismes per a garantir-les? i estarà disponible pròximament. Ha estat elaborat per Gerard Martín i Alonso, professor associat de Dret constitucional de la Universitat de Barcelona i cap de l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Aquest treball presenta una proposta de futur per millorar en relació amb la garantia de les inversions de l’Estat a Catalunya, tot assenyalant que, entre altres coses, “es podria establir en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat un manament a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat perquè determinés quin seria el volum d’aquestes inversions per a l’any pressupostari següent”.

Lliurament dels Premis Institut d’Estudis de l’Autogovern

Ahir dimarts 18 de gener, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern va celebrar l’acte de lliurament dels Premis IEA 2021. El premi per la millor tesi doctoral no publicada ha estat atorgat a l’obra Los sistemas electorales regionales: orígenes y reformas en Alemania, Bélgica, Italia y España de Carlos Fernández. El Premi al millor article publicat s’ha concedit al treball: The Divide Over Independence: Explaining Preferences for Secession in an Advanced Open Economy, de Mª José Hierro i Dídac Queralt. Finalment, el premi al millor llibre publicat ha estat atorgat a Ryan Griffiths, per l’obra Secession and the Sovereignty Game. En aquest cas, la cap de l’Àrea de Recerca de l’Institut, Mireia Grau, va recollir-lo i va llegir unes paraules en nom de l’autor.

Joan Ridao, Director de l’Institut, va fer lectura dels noms dels premiats en un acte presidit per Laura Vilagrà, Consellera de la Presidència, que va lliurar els diplomes als premiats. També van ser presents la Consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la Consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis.

La Consellera de presidència, Laura Vilagrà, presentant l’acte de lliurament de premis.
La Consellera de presidència, Laura Vilagrà, presentant l’acte de lliurament de premis.
El Director de l’Institut, Joan Ridao, fent lectura del nom dels premiats en cadascuna de les categories.
El Director de l’Institut, Joan Ridao, fent lectura del nom dels premiats en cadascuna de les categories.
La Consellera Vilagrà fent entrega del premi “millor article publicat” a Dídac Queralt.
Dídac Queralt fent el seu discurs com a guanyador del premi “millor article publicat”.
La Consellera Vilagrà fent entrega del diploma de guanyador de la “millor tesi doctoral no publicada” a Carlos Esquer.
Carlos Esquer, fent el discurs de premiat pel guardó “millor tesi doctoral no publicada”, acompanyat de la Consellera i el Director de l’Institut.
Mireia Grau, llegint les paraules en nom de Ryan Griffiths, guanyador del premi “millor llibre publicat”.
D’esquerra a dreta: Consellera Laura Vilagrà, Carlos Esquer, Dídac Queralt, Director Joan Ridao, Mireia Grau.
La Consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i la Consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, durant l’acte de lliurement dels Premis IEA 2021.